top of page

Disclaimer

www.mollenbestrijding-west-brabant.nl is onderdeel van Faunacontrol.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kan Faunacontrol geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De geplaatste foto’s zijn bedoeld als voorbeeld. Voor plaatsing op deze site is toestemming gevraagd. Indien u onverhoopt een foto tegenkomt waarvoor geen toestemming gegeven is, neemt u dan contact met ons op, zodat de betreffende foto vervangen kan worden.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faunacontrol, materiaal dat zich op de Faunacontrol websites bevindt, of dat op een met de Faunacontrol websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Copyright © Faunacontrol

Faunacontrol® is een geregistreerde merknaam van Faunacontrol

bottom of page