top of page

Privacyverklaring Faunacontrol

www.mollenbestrijding-West-Brabant.nl is onderdeel van Faunacontrol

Laatst bijgewerkt op 23-12-2023


1.    Inleiding
Faunacontrol hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, website en andere gerelateerde activiteiten.


2.    Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens
2.1 Soorten Persoonsgegevens
Faunacontrol kan de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:
•    Naam en contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
•    Bedrijfsinformatie, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer.
•    Gegevens met betrekking tot de diensten die u afneemt bij Faunacontrol.
•    Informatie die u verstrekt via communicatiekanalen zoals e-mail of telefoon.
2.2 Doel van Gegevensverzameling
Faunacontrol verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•    Het uitvoeren van overeenkomsten en leveren van diensten.
•    Het versturen van communicatie met betrekking tot onze diensten en uw account.
•    Het verbeteren van onze diensten en website.
•    Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


3.    Delen van Persoonsgegevens
Faunacontrol deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met uw uitdrukkelijke toestemming.


4.    Beveiliging van Persoonsgegevens
Faunacontrol neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens te waarborgen volgens de geldende wet- en regelgeving.


5.    Bewaartermijn van Persoonsgegevens
Faunacontrol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist.


6.    Uw Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact op met Faunacontrol via de onderstaande contactgegevens om gebruik te maken van deze rechten.


7.    Contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Faunacontrol:
Vogelstraat 2
4845PB Wagenberg
076-5935707
info@faunacontrol.nl


Faunacontrol behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u regelmatig deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


 

bottom of page