Rodenator

Rodenator

De methode die schuil gaat achter de Rodenator is even eenvoudig als doeltreffend. Een mengsel van 97% zuurstof en 3% propaan wordt met elkaar vermengd in het apparaat. Het apparaat spuit het mengsel in de mollengang. Dit mengsel is zwaarder dan lucht, waardoor het gangenstelsel egaal vol loopt. Via een ontsteking aan het einde van de lans van de rodenator wordt het mengsel na ongeveer 40 seconden ingepompt te hebben tot ontploffing gebracht.

Er ontstaat een grote knal en een drukgolf van ongeveer 80 bar. De longen van een mol kunnen slechts 5 bar verdragen. De dieren sterven onmiddellijk. De methode is ook milieuvriendelijk omdat er geen reststoffen achterblijven.

Door de drukgolf wordt het gangenstelsel vernield en kan geen andere mol in dit territorium komen anders dan door zelf nieuwe gangen te graven.

Beperking
Door de explosie die de rodenator veroorzaakt moet er altijd gekeken worden naar de toepasbaarheid van deze methode. In verband met de drukgolf is het gebruik binnen de bebouwde kom vaak uitgesloten.

Daarnaast is het gebruik van de Rodenator gebonden aan ontheffing en regelgeving voor bepaalde gebieden.

De mollenbestrijders van Faunacontrol kunnen u informeren over de mogelijkheden.